U bevindt zich hier: Home

Details SubsidieTerug

STAP-budget

Vanuit het STAP-budget kunnen werkenden en werkzoekenden tot € 1.000,- per jaar aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Met deze regeling investeert de overheid in duurzame inzetbaarheid en versterking van arbeidsmarktposities.

STAP-budget

Het STAP-budget (Stimulering ArbeidsmarktPositie) is een subsidie voor scholing en ontwikkeling. Met deze regeling stimuleert de overheid ontwikkeling tijdens de loopbaan van werknemers en wordt hun positie op de arbeidsmarkt versterkt. Werkenden en werkzoekenden van 18 jaar of ouder kunnen deze subsidie vanaf 2022 jaarlijks aanvragen. De subsidie kan gebruikt worden voor het volgen van een opleiding, training, cursus of EVC-procedure. Het STAP-budget is de vervanger van de fiscale aftrek van scholingskosten.

Voorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

 • Het STAP-budget kan enkel aangevraagd worden voor scholingsactiviteiten die in het STAP-scholingsregister staan. Dit register is in het STAP-portaal te vinden.
 • De aanvrager is de afgelopen twee jaar gedurende ten minste zes maanden verzekerd voor de volksverzekeringen en kan daarmee aantonen een band te hebben met de Nederlandse arbeidsmarkt. Daarnaast moet de aanvrager minimaal 18 jaar oud zijn en de AOW-leeftijd nog niet bereikt hebben.
 • Uitgezonderd van de regeling zijn mensen jonger dan 30 die scholing volgen die onder de Wet studiefinanciering of onder de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten valt.
 • Er mag voor de scholing geen andere subsidie of bijdrage van een derde worden ontvangen.
 • Het STAP-budget wordt per aanvrager maximaal eenmaal per jaar toegekend.
 • De aanvrager moet na afloop van de scholing bewijs kunnen leveren dat de scholing met een goed resultaat is afgerond.
 • De scholing start niet eerder dan 4 weken en niet later dan 3 maanden na afloop van het aanvraagtijdvak. De eerst mogelijke en uiterste startdatum van de scholing zijn per tijdvak als volgt:
Aanvraagtijdvakken Eerst mogelijke startdatum scholing Uiterste startdatum scholing
1 januari – 28 februari 29 januari 31 mei
1 maart – 30 april 29 maart 31 juli
1 mei – 30 juni 29 mei 30 september
1 juli – 31 augustus 29 juli 30 november
1 september – 31 oktober 29 september 31 januari
1 november – 31 december 29 november 31 maart

 

 

Vergoeding

Per aanvrager is de bijdrage maximaal € 1.000,- per jaar.

Aanvragen

De bijdrage kan bij het UWV worden aangevraagd.

Openstelling

Aanvragen van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 december 2026. Er zijn zes aanvraagtijdvakken van twee maanden waarin de subsidie kan worden aangevraagd. De tijdvakken zijn:

 • 1 januari t/m 28 februari
 • 1 maart t/m 30 april
 • 1 mei t/m 30 juni
 • 1 juli t/m 31 augustus
 • 1 september t/m 31 oktober
 • 1 november t/m 31 december

Contact

Voor meer informatie over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met de Helpdesk Vergoedingenwijzer Metaal: 

info@vergoedingenwijzermetaal.nl. 

Meer informatie en relevante formats/documenten

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget

https://www.stapuwv.nl/stap/p/voorportaal

https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget/

Datum
15-11-2021
Beschikbaar vanaf
01-03-2022
Beschikbaar tot
31-12-2026
De vergoedingenwijzer wordt mogelijk gemaakt door A+O Metalektro in samenwerking met RT-M.